Prekių grąžinimo taisyklės

Visos UAB Priedai.lt parduodamos prekės yra tikros ir atitinkančios aprašymą. Kiekvieną prekę prieš išsiųsdami patikriname, todėl garantuojame, jog jos yra kokybiškos. Visas prekes (išskyrus prekes gamintas pagal individualų užsakymą) galite grąžinti arba pakeisti į kitas per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos.

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik žemiau pateikta UAB „Priedai.lt“ prekių grąžinimo nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

- grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;

- prekė turi būti Pirkėjo nenaudota ir nesugadinta;

- prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

- grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

- grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Grąžinti prekes galite mūsų parduotuvėje:

Vilniuje, Kalvarijų g. 98;

Pageidaujantiems prekes grąžinti paštu - prašome informuoti mus el. paštu kokybe@priedai.lt apie grąžinamą prekę ir atsiųsti adresu:

UAB Priedai.lt

Kalvarijų g. 98, LT-08211 Vilnius.

Plačiau apie elektroninėje parduotuvėje Priedai.LT įsigytų prekių grąžinimą

1. Kokybiškų prekių grąžinimas, remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis. Tuo atveju, jei Vartotojas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį (toliau Sutartis) naudojantis tik ryšio priemonėmis (nuotolinė sutartis) ir dėl to negali prieš sudarant sutartį pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise apžiūrėti prekes ir įvertinti teikiamų paslaugų pobūdį, jis turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Jeigu Pirkėjas viena Sutartimi įsigijo keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti visų viena Sutartimi nusipirktų prekių arba tik kai kurių viena Sutartimi įsigytų prekių. Nurodytas 14 (keturiolikos) dienų raštiško prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės(-ių) perdavimo Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui dienos ir nėra pratęsiamas ar kaip nors susiejamas su prekių perdavimu ar gražinimui Pardavėjui ar kitam asmeniui dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Įsigytas kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 d. jei:

- grąžinama prekė yra originalioje, tvarkingoje pakuotėje;

- prekė yra Pirkėjo nenaudota ir nesugadinta;

- prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

- grąžinama prekė yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

- grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas.

Kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, jei tai yra:

- prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo);

- kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Grąžinamą prekę prašome pristatyti į artimiausią „Priedai.lt“ parduotuvę. Grąžinant kokybiškas prekes, pirkėjas atsako už:

- prekių supakavimą;

- prekių pristatymą į artimiausią „Priedai.lt“ parduotuvę (išskyrus atvejus, kai gauta ne ta prekė).

Mes galime atsisakyti priimti atgal prekę, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles ir permatomų pakuočių, kurios netrukdytų pasinaudoti prekės apžiūrėjimo teise, pažeidimus.

Jei prekei padaryti pakuotės pažeidimai lemia, jog prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės Pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokios prekės gali būti grąžinamos tik mūsų bendru sutarimu (pvz. Jums sutikus kompensuoti prekės nuvertėjimo skirtumą).

Broku nėra laikoma dėl netinkamos priežiūros ir laikymo atsiradę mechaniniai pažeidimai, prekės išvaizdos pokyčiai ar natūralus nusidėvėjimas.

Grąžinant el. parduotuvėje pirktą prekę, paprašysime pateikti laisvos formos raštišką prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Pinigų grąžinimas bus atliktas į tą pačią sąskaitą iš kurios buvo mokėta (išskyrus kai sumokama paštomate arba kurjeriui prekės pristatymo metu grynais arba kortele - tuomet prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui).

Įsipareigojame sugrąžinti Jūsų sumokėtus pinigus per 5 d.d., į kurias neįskaičiuojamas laikas per kurį patvirtiname, kad prekė yra tinkamos būklės, t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.

Jei pirkimo metu Jums buvo pritaikyta papildoma nuolaida užsakymui, o Jūs grąžinote tik dalį vienu užsakymu įsigytų prekių, mes galime išskaičiuoti nuolaidos sumą iš grąžinamos sumos.

2. Prekės grąžinimas įsigijus netinkamos kokybės prekę ir kitais atvejais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybės prekės įsigijimas, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kai patikrinsime, kad prekė yra netinkamos kokybės dėl gamintojo kaltės, tai yra nenustatyti pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygoti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.